GoldSign mini จอแสดงราคาทองคำ จอสำหรับร้านทอง แสดงราคาทองอัตโนมัติ ออนไลน์
ระบบคิว บนจอ Digital Signage

สินค้ามีจำนวนจำกัด

*ราคาไม่รวมค่าจัดส่ง ติดตั้ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%