Digital Signage STAND Mount – 32″-70″ (F2000)

ขาแขวน Digital Signage แบบล้อเลื่อน รองรับจอขนาด 32″-70″ นิ้ว

View List

รองรับ VESA :
200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm

รองรับจอขนาด : 32 - 70 นิ้ว
รองรับน้ำหนักสูงสุด : 70 กิโลกรัม
ชั้นวางรองรับน้ำหนักสูงสุด : 8 กิโลกรัม
ความหนาชั้นวางกระจก : 5 mm
หมุนหน้าจอ : -3-+3 องศา
วัสดุ : แกนกลางเคลือบโครเมี่ยม
พร้อมที่วัดระดับน้ำ