Support Signage

การให้บริการด้านซอฟต์แวร์

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับ  MagicInfo Server และ dSiGNAGE CLOUD ผ่านระบบการควบคุมระยะไกล โดยใช้ซอฟต์แวร์ AnyDesk โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก

https://anydesk.com/en/

หรือกรณีของ MagicInfo Server สามารถใช้งานโปรแกรม Remote Desktop ได้ โดยลูกค้าต้องเป็นผู้อนุญาตให้ใช้งาน

โปรแกรม / Software

dSiGNAGE CLOUD

ขอเปิดใช้งานระบบ dSiGNAGE CLOUD สำหรับลูกค้า Package Free ได้ผ่านไลน์ @dsignage

MagicInfo Server

สงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกับทางบริษัทฯ สามารถแจ้งรายละเอียดได้ผ่านไลน์ @dsignage 

  • บริการฟรี ผ่านระบบ Remote Control
  • บริการแบบ Onsite คิดค่าบริการต่อครั้งตามพื้นที่

ขั้นตอนการขอรับ Firmware Signage

  1. Add Line : @dsignage
  2. แจ้งชื่อ หรือชื่อบริษัท
  3. แจ้งรุ่นจอที่ซื้อ และหมายเลขเครื่อง
    1. วิธีดูหมายเลขเครื่อง กดรีโมท Menu->Support->Contact Samsung -> Serial Number
    2. ดูจากสติ๊กเกอร์ด้านหลังจอ
  4. รอเจ้าหน้าที่ส่ง Link สำหรับ Download

คู่มือการใช้งาน / Manual

วิธีการใช้งาน dSiGNAGE – QSign Solution

QSign App เป็นระบบจัดการคิวสำหรับธุรกิจ ร้านค้า ห้างร้านต่างๆ สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งหน่วยงาน และธุรกิจที่มีผู้มาใช้บริการทุกประเภท สะดวกใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสูง จบในตัวจอ เราใช้จอ Samsung Digital Signage แท้ ไม่ต้องอุปกรณ์เพิ่ม...

read more

คู่มือการใช้งาน dSiGNAGE CLOUD ฉบับเริ่มต้น

ชมคลิปทั้งหมดแบบ Playlist ได้บน Youtube ที่ https://www.youtube.com/watch?v=H8UpYXXRWmc&list=PLQfZG4Bgm8g2PgWmzMtUvpEPO6-DOKA1W STEP1 dSiGNAEG CLOUD - Content Management วิธีการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ dSiGNAGE CLOUD STEP2 dSiGNAGE CLOUD - วิธีการสร้าง Playlist...

read more

FAQ

FAQ – นาฬิกาของจอ Digital Signage ไม่ตรง

จอ Digital Signage นาฬิกาไม่ตรงทำอย่างไร? ใช้ Remote Control กดปุ่ม MENU ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู Time แล้วกดปุ่ม OK ที่เมนู Clock set กดปุ่ม OK กำหนดวันที่ที่เมนู Date และกำหนดเวลาที่เมนู Time กรณีซื้อจอ Digital Signage...

read more