เราขอขอบคุณ Cafe Amazon for Chance ที่เลือกใช้บริการจอระบบคิว Digital จาก dSiGNAGE เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนการทำงานให้กับผู้ด้อยโอกาสให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนคนทั่วไป

QSign App ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อการเรียกคิวสำหรับลูกค้าที่รอกาแฟและเครื่องดื่มของ Cafe Amazon ได้เป็นอย่างดี ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ระบบทั้งหมดถูกติดตั้งมาในตัวจอจึงไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทำให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และลดปัญหาที่อาจจะเกิดจากคอมพิวเตอร์ลงไปได้มาก เมื่อพนักงานสามารถเรียนรู้ได้เร็วในทุกระดับแล้ว การทำงานจึงเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังคำนิยมที่ลูกค้ามอบให้

ระบบคิว Digital ของ ดีไซน์เนจ เป็นระบบที่ใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยน content ได้เองเพียงแค่ใช้ thumb drive

สำหรับผมในฐานะหัวหน้าโครงการร้านกาแฟ Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟสร้างโอกาส ผมคิดว่าคุ้มมากครับ สำหรับเป็นระบบที่ใช้เรียกคิวลูกค้าเพราะบาริสต้าของผมเป็นผู้พิการทางการได้ยิน และระบบนี้ยังสามารถสื่อสารวัตถุประสงค์ของโครงการและโฆษณาสินค้าของร้านเราได้อีกด้วย

 

คุณภูรี สมิทธิเนตย์

หัวหน้าโครงการ Cafe Amazon for Chance

โครงการธุรกิจเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

QSign App