จอ Digital Signage นาฬิกาไม่ตรงทำอย่างไร? ใช้ Remote Control กดปุ่ม MENU ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู Time แล้วกดปุ่ม OK ที่เมนู Clock set กดปุ่ม OK กำหนดวันที่ที่เมนู Date และกำหนดเวลาที่เมนู Time กรณีซื้อจอ Digital Signage...