QSign App

ระบบเรียกคิวอัจฉริยะ เรียกคิวพร้อมเล่นโฆษณาไปพร้อมกัน

ระบบคิว เรียกคิวอัจฉริยะ

ตัวอย่างหน้าจอที่มีการใช้งานจริง ในร้านคาเฟ่อเมซอน

New Layout

เลือก Layout ที่เหมาะสมกับร้านค้าของคุณ สามารถเปลี่ยน Layout ได้เองระหว่างใช้งาน

ใช้งานง่าย ด้วย Keypad สั่งงานแบบไร้สาย

สามารถต่อเครื่องพิมพ์สลิป เพื่อพิมพ์บัตรคิว

(อุปกรณ์เสริม)

รองรับการใช้งานแนวตั้ง

รองรับการเรียก Food delivery

รองรับการเรียกคิวแยกประเภท ทานที่รั้าน หรือ รับกลับบ้าน

รองรับเสียงเรียกคิวภาษาอังกฤษ

จบในจอ ไม่ต้องต่อคอมฯ

ใช้งานง่าย ด้วยคีย์บอร์ด หรือรีโมท

เพิ่มยอดขาย ประหยัดค่าใช้จ่าย

จอคุณภาพสูง ทนทานกว่าทีวี

Reference

Amazon for chance

สาขา กลต.

Amazon for chance

สาขา เซ็นทรัลเวิล์ด ส่วนสำนักงาน

Amazon for chance

สาขา หาดเตยงาม

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท.บ้านสวน สุโขทัย

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท.พีเอ็ม ประเวศ

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. ตากไม้งามเอนเนอจี

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. พิษณุโลกนครปิโตรเลียม

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ดิ เอ็กซ์เพลส์ บางแค

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา The Pride Phitsanulok Hotel

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. บ้านเก่า ชลบุรี

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. สะพานพระราม 5

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. นครชัยศรี ขาออก

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. นครชัยศรี ขาเข้า

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา ปตท. กระทุ่มแบน

 

qsign app cafe amazon

Cafe Amazon

สาขา หน้าโรงพยาบาลบ้านโป่ง

 

จอระบบคิว qsign app

Good Farm Cafe

กำแพงเพชร

 

qsign app cafe amazon

ก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจ

 

 

qsign app cafe amazon

ลืออำนาจโภชนา

ถ.รัชดา

 

qsign app cafe amazon

ตำรวจทางหลวง

 

 

qsign app cafe amazon

ศูนย์ฉีดวัคซีน

 PTTOR

 

รับข้อเสนอพิเศษ