dSiGNAGE APPs

GoldSign APP

แอพลิเคชั่นสำหรับร้านทอง

เปลี่ยนราคาทองอัตโนมัติตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย หรือจะเลือกเปลี่ยนราคาเองก็ได้ง่าย และสะดวก 

ระบบคิวที่ดีที่สุด ระบบคิว digital signage

QSign APP

ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ

ระบบเรียกคิวที่จบในจอ ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ แสดงเลขคิวพร้อมเสียงเรียก โดยใช้เพียงคีย์บอร์ด