dSiGNAGE APPs

GoldSign APP

แอพลิเคชั่นสำหรับร้านทอง

เปลี่ยนราคาทองอัตโนมัติตามสมาคมค้าทองคำประเทศไทย หรือจะเลือกเปลี่ยนราคาเองก็ได้ง่าย และสะดวก