ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เลือกใช้จอ Samsung Flip 2 ขนาดใหญ่ถึง 85 นิ้ว ติดตั้งเพื่อใช้ทดแทนกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิม คุ้มค่ามากๆ เพราะ

  • จอขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับพื้นที่กระดานไวท์บอร์ดเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมาก
  • ให้ภาพคมชัดกว่าการใช้โปรเจคเตอร์ 
  • สามารถเขียนลงบนหน้าที่ พร้อมแสดงพรีเซ็นท์ได้ทันที
  • สามารถส่งภาพออกไปยังระบบเรียนออนไลน์
  • บันทึกข้อมูลลงในตัวจออัตโนมัติ ไม่ต้องกังวลข้อมูลหาย
  • ใช้งานง่ายสุดๆ เพียงเปิดจอเขียนได้ทันที
  • รับประกันนานถึง 3 ปีเต็ม
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เลือกใช้ Samsung Flip 2 กระดานอัจฉริยะ แทนไวท์บอร์ด
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เลือกใช้ Samsung Flip 2 กระดานอัจฉริยะ แทนไวท์บอร์ด
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เลือกใช้ Samsung Flip 2 กระดานอัจฉริยะ แทนไวท์บอร์ด