แก้วไก่กรอบ เลือกใช้ Digital Menu Board สำหรับแสดงเมนู พร้อมจอ Digital Signage แบบแนวตั้งสำหรับโปรโมชั่น

แก้วไก่กรอบ ร้านส้มตำไก่อย่างหนังกรอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้ทำการปรับปรุงร้านใหม่ พร้อมเปลี่ยนรูปแบบร้านสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วยการเลือกใช้จอ Digital Menuboard จำนวน 3 จอ และเลือกใช้จอ Digital Signage สำหรับโฆษณาสินค้าภายในร้านอีก 2 จอแบบแนวตั้ง...