OMP ผู้ให้บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เลือกใช้ Hikvision Digital Kiosk ติดตั้งหน้าโชว์รูม

ผลงานการติดตั้ง Hikvision Digital Kiosk ที่ OMP dSiGNAGE ขอขอบคุณ OMP เฟอร์สำนักงาน เลือกใช้จอ Digital Signage แบบ Kiosk จาก Hikvision ติดตั้งบริเวณหน้าโชว์รูมสินค้าที่ตกแต่งใหม่ เพิ่มสีสันให้หน้าร้าน ส่งเสริมภาพลักษณ์เข้ากับยุคดิจิตอล...