Digital Kiosk Hikvision โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก

ขอขอบคุณลูกค้าโรงแรมท๊อปแลนด์ โรงแรมใหญ่กลางเมืองพิษณุโลก เลือกใช้จอ Digital Kiosk Hikvision เพื่อปรับปรุงโรงแรมช่วงโควิด 19 ให้เตรียมพร้อมก่อนมีการเปิดให้บริการ Digital Kiosk Hikvision ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยดีไซน์สวยหรู...

OMP ผู้ให้บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เลือกใช้ Hikvision Digital Kiosk ติดตั้งหน้าโชว์รูม

ผลงานการติดตั้ง Hikvision Digital Kiosk ที่ OMP dSiGNAGE ขอขอบคุณ OMP เฟอร์สำนักงาน เลือกใช้จอ Digital Signage แบบ Kiosk จาก Hikvision ติดตั้งบริเวณหน้าโชว์รูมสินค้าที่ตกแต่งใหม่ เพิ่มสีสันให้หน้าร้าน ส่งเสริมภาพลักษณ์เข้ากับยุคดิจิตอล...