Panda Hot Pot เปิดร้านใหม่สาขา Central World เลือกใช้ป้ายโฆษณาดิจิทัลแบบ Stand A จาก dSiGNAGE

หน้าร้านสดใส เรียกลูกค้าได้ดั่งใจ ที่ Panda Hot Pot สาขา Central World เปิดร้านใหม่เลือกใช้จอ Digital Poster Signage รูปทรง Stand A Signage ติดตั้งง่าย มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ลูกค้าเลือกตั้งบริเวณหน้าร้าน โดดเด่น สะดุดตา การใช้งานก็ง่าย...

[ผลงาน] Seoul Garden สาขา Central World เลือกใช้ Video wall สร้างบรรยากาศให้ร้านเป็นที่น่าสนใจ

Seoul Garden ร้านอาหารเกาหลี สาขา Central world เลือกติดตั้งจอ Digital signage ขนาด 55” แบบแนวตั้ง นำมาต่อเรียงกันจำนวน 4 เครื่องและแสดงภาพเป็นแบบ video wall ได้ขนาดจอที่ใหญ่มากเป็นพิเศษ เสริมความโดดเด่น ดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี และยังเพิ่มจอ digital kiosk...

[ผลงาน] ห้างสรรพสินค้า ซีคอน บางแค เลือกใช้จอประชาสัมพันธ์ Digital Kiosk

ดีไซน์เนจ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร และทีมงาน ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแคทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ Digital Kiosk จากเรา เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านระบบ dSiGNAGE CLOUDช่วยลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความผิดพลาดลงได้มา...

10 เหตุผล ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ Digital Kiosk

10 เหตุผลที่ธุรกิจส่วนใหญเ่ลือกใช้ Digital Kiosk Digital Kiosk คือป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในกลุ่มของจอ Digital Signage แต่เป็นการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้งานที่เหมาะกับธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น คือการจำจอ Digital Signage...

Digital Kiosk Hikvision โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก

ขอขอบคุณลูกค้าโรงแรมท๊อปแลนด์ โรงแรมใหญ่กลางเมืองพิษณุโลก เลือกใช้จอ Digital Kiosk Hikvision เพื่อปรับปรุงโรงแรมช่วงโควิด 19 ให้เตรียมพร้อมก่อนมีการเปิดให้บริการ Digital Kiosk Hikvision ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยดีไซน์สวยหรู...