7 ประเภทร้านอาหาร ควรใช้ Digital Signage สำหรับร้านอาหาร

        Digital Signage สำหรับร้านอาหาร ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ปัจจุบันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจร้านอาหาร จากสถิติบอกว่า กว่า 71% ยอมรับว่าการใช้งานจอ Digital Signage แทนป้ายโฆษณาแบบเดิม ให้ผลตอบรับได้ดีกว่าการโฆษณาออนไลน์ หมดเวลากับการโฆษณาด้วยภาพนิ่ง...