Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟสร้างโอกาส กับ Solution ที่พร้อมมอบโอกาสให้ทุกคน

เราขอขอบคุณ Cafe Amazon for Chance ที่เลือกใช้บริการจอระบบคิว Digital จาก dSiGNAGE เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนการทำงานให้กับผู้ด้อยโอกาสให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนคนทั่วไป QSign App ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อการเรียกคิวสำหรับลูกค้าที่รอกาแฟและเครื่องดื่มของ Cafe...