“หลงไปในอวกาศกับ Spazekof Cafe” สาขาดอนเมืองเลือกใช้งาน Digital Signage ต่อเนื่อง

Spazekof Cafe ร้านกาแฟยุคใหม่ที่สร้างประสบการณ์ให้เสมือนได้นั่งทานกาแฟอยู่ท่ามกลางอวกาศ ด้วยการตกแต่งร้าน และการใช้เทคโนโลยีแทนคนในการชงกาแฟด้วยแขนกล ดีไซน์เนจ ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้จอ Digital Signage ทำเป็น Menu Board...