“ความสวยในแบบที่เป็นคุณ” Aura Bangkok Clinic กับจอประชาสัมพันธ์ Digital Signage ให้หน้าร้านสวย ออร่า

        Aura Bangkok Clinic คลินิกที่ให้บริการด้านความงามครบวงจร เปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเก่า พร้อมกับโฉมความงามที่ให้ลูกค้าสัมผัสได้ตั้งแต่หน้าร้าน พร้อมปรับรูปแบบ Offline Marketing ให้โมเดิร์นทันสมัยด้วยจอภาพ Digital Signage และระบบควบคุมสื่อโฆษณาออนไลน์จาก...