[ผลงาน] STAY Hotel กับจอ Digital Signage ที่ตอบโจทย์ผู้เข้าพักได้มากกว่า

dSiGNAGE ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีม STAY Hotel ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้จอ Digital Signage พร้อมบริการติดตั้ง บริเวณแผนกต้อนรับลูกค้า ความสว่างสูง หน้าจอไม่สะท้อนแสง ช่วยให้ลูกค้ามองเห็น Content ที่โรงแรมตั้งใจได้อย่างชัดเจน เราบริการพร้อมงานติดตั้งคุณภาพ ผนังสวย...

FAQ – นาฬิกาของจอ Digital Signage ไม่ตรง

จอ Digital Signage นาฬิกาไม่ตรงทำอย่างไร? ใช้ Remote Control กดปุ่ม MENU ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู Time แล้วกดปุ่ม OK ที่เมนู Clock set กดปุ่ม OK กำหนดวันที่ที่เมนู Date และกำหนดเวลาที่เมนู Time กรณีซื้อจอ Digital Signage...

Interactive Board คืออะไร? จอ Samsung Interactive Whiteboard ดียังไง?

จอ Interactive ขอต้อนรับสู่โลกของเทคโนโลยี Samsung Interactive Whiteboard จอ Interactive คืออะไร? คือ จอที่มีความสามารถรองรับการสื่อสารจากภายนอกได้ ในกรณีของสิ่งของอื่นๆ อาจจะเป็น ภาพ เสียง หรือลักษณะท่าทาง แต่สำหรับจอก็คือการสัมผัสนั้นเอง สรุปเป็นคำสั้นๆ ง่ายๆ คือ...