โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง จ. พิษณุโลก พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้วย Samsung Flip Interactive Whiteboard

โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง โรงเรียนเอกชนชั้นนำใน จ. พิษณุโลก เลือกใช้จอ Samsung Flip Pro Interactive Whiteboard ขนาด 85 นิ้ว พร้อมระบบ Windows แทนรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน...

Samsung Flip Pro แตกต่างจาก Samsung Flip 2 และ 3 อย่างไร

เปิดตัว Samsung Flip Pro จอ Interactive สำหรับห้องประชุมและการเรียนการสอน ที่ทำได้มากกว่าการขีดเขียน มีทั้งขนาด 55″, 65″, 75″ และ 85″ แล้ว Samsung Flip Pro แตกต่างจาก Samsung Flip รุ่นอื่นๆ อย่างไร? บทความนี้ dSiGNAGE reWork Team จะขออธิบายว่า...