Wall Mount Signage – 32″-50″ (PPS3242W)

ขาแขวน Digital Signage สำหรับยึดผนัง ปรับก้ม รองรับจอขนาด 32″-55″ นิ้ว

รองรับ Signage VESA
100x100 mm
200x200 mm
300x300 mm
400x400 mm

  • ใช้ได้กับ Digital Signage ขนาด : 32 - 55 นิ้ว
  • ใช้ได้กับ Digital Signage ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
  • รองรับน้ำหนักสูงสุด : 65 กิโลกรัม
  • สามารถปรับก้มได้ : -10 องศา
  • ระยะห่างจากผนัง : 50 mm
  • พร้อมที่วัดระดับน้ำ