Digital Signage Stand ขาตั้งจอแบบตั้งพื้น สีขาว รองรับ 50″-75″

 • รองรับจอขนาด 50″ – 75″
 • รองรับน้ำหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม
 • ความสูง 125 – 160 เซนติเมตร
 • ขนาด VESA สูงสุด 60×40 เซนติเมตร
 • ขนาดฐาน (กว้าง x ยาว x สูง) 89 x 76 x 215.7 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 11,000 กรัม
 • ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 64 x 110 x 9 เซนติเมตร

Description

 • รองรับจอขนาด 50″ – 75″
 • รองรับน้ำหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม
 • ความสูง 125 – 160 เซนติเมตร
 • ขนาด VESA สูงสุด 60×40 เซนติเมตร
 • ขนาดฐาน (กว้าง x ยาว x สูง) 89 x 76 x 215.7 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก 11,000 กรัม
 • ขนาด [กว้าง x ยาว x สูง] : 64 x 110 x 9 เซนติเมตร