STAND Mount – 32″-60″ (F1700)

ขาแขวนจอ Digital Signage แบบล้อเลื่อน รองรับจอขนาด 32″-70″ นิ้ว

รองรับ VESA :
200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm

  • รองรับจอขนาด : 32 - 70 นิ้ว
  • รองรับน้ำหนักจอสูงสุด : 50 กิโลกรัม
  • ชั้นวางของรองรับน้ำหนักสูงสุด : 5 กิโลกรัม
  • ปรับก้ม-เงย : -10-+10 องศา
  • หมุนหน้าจอ : 0-+90 องศา