QSign Move ระบบคิวที่ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

QSign Move ระบบคิวที่ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ไปได้ทุกที่ ลุยได้ทุกงาน แสดงเลขคิวพร้อมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ รองรับการเรียกคิวหลายช่องบริการ แสดง QR-Code รับชำระเงิน น้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้สะดวก (13″ / 24″ / 32″ สำหรับขนาดอื่นๆ...