FAQ – วิธีติดตั้ง Flip Printing Software

วิธีการติดตั้ง Samsung Flip Printing Software สำหรับใช้แชร์เครื่องพิมพ์ที่ต้องการให้กับจอ Samsung Flip2 ครับ โดยหากคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราติดตั้งโปรแกรมนี้สามารถพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ใดได้ หน้าจอ Samsung Flip2...