Cafe Amazon for Chance ร้านกาแฟสร้างโอกาส กับ Solution ที่พร้อมมอบโอกาสให้ทุกคน

เราขอขอบคุณ Cafe Amazon for Chance ที่เลือกใช้บริการจอระบบคิว Digital จาก dSiGNAGE เพื่อนำไปช่วยสนับสนุนการทำงานให้กับผู้ด้อยโอกาสให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนคนทั่วไป QSign App ตอบโจทย์การใช้งานเพื่อการเรียกคิวสำหรับลูกค้าที่รอกาแฟและเครื่องดื่มของ Cafe...

[ผลงาน] Hongkong Noodle กับจอ Digital Signage ความสว่างสูง

Hongkong Noodle เปิดสาขา Siam Premium Outlets เลือกใช้งานจอ Digital Signage แบบพิเศษความสว่างสูง เน้นการใช้งานหน้าร้าน ผ่านกระจก ที่ต้องสู้แสง ด้วยความสว่างที่สูงกว่าจอทั่วไปถึง 10 เท่า ทำให้ได้ภาพสว่างใส คมชัด จะโปรโมทโปรโมชั่นใดๆ...

10 เหตุผล ทำไมธุรกิจส่วนใหญ่เลือกใช้ Digital Kiosk

10 เหตุผลที่ธุรกิจส่วนใหญเ่ลือกใช้ Digital Kiosk Digital Kiosk คือป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ในกลุ่มของจอ Digital Signage แต่เป็นการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้งานที่เหมาะกับธุรกิจได้หลากหลายมากขึ้น คือการจำจอ Digital Signage...