OMP ผู้ให้บริการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เลือกใช้ Hikvision Digital Kiosk ติดตั้งหน้าโชว์รูม

ผลงานการติดตั้ง Hikvision Digital Kiosk ที่ OMP dSiGNAGE ขอขอบคุณ OMP เฟอร์สำนักงาน เลือกใช้จอ Digital Signage แบบ Kiosk จาก Hikvision ติดตั้งบริเวณหน้าโชว์รูมสินค้าที่ตกแต่งใหม่ เพิ่มสีสันให้หน้าร้าน ส่งเสริมภาพลักษณ์เข้ากับยุคดิจิตอล...

Smart Signage Display กับฟังก์ชั่นช่วยการทำงานภายในองค์กร

Samsung Smart Signage Display กับการช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร ยุคนี้คือยุคของเทคโนโลยี หลายบริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ต้องหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยการทำงาน โดยจุดประสงค์หลักของเทคโนโลยีนั้นก็เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน...