ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และทีมงานทุกท่าน ที่ได้มอบความไว้วางใจ เลือกใช้จอทัชสกรีน Samsung E-Board ในห้องเรียนของโรงเรียน นำไปทดแทนกระดาษไวท์บอร์ด และโปรเจคเตอร์เดิม จอเดียวจบ ได้ทั้งกระดานและโปรเจคเตอร์ ใช้งานง่าย เพราะทุกอย่างอยู่ในจอ ไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่ม ฟังก์ชั่นการทำงานไม่ซับซ้อน ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

Samsung E-Board โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
Samsung E-Board โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
Samsung E-Board โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
Samsung E-Board โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
Samsung E-Board โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์