Seoul Garden ร้านอาหารเกาหลี สาขา Central world เลือกติดตั้งจอ Digital signage ขนาด 55” แบบแนวตั้ง นำมาต่อเรียงกันจำนวน 4 เครื่องและแสดงภาพเป็นแบบ video wall ได้ขนาดจอที่ใหญ่มากเป็นพิเศษ เสริมความโดดเด่น ดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี และยังเพิ่มจอ digital kiosk ตั้งไว้บริเวณหน้าร้าน

สื่อโฆษณาที่แสดงทางร้านไว้ใจให้เราบริการจัดการส่งสื่อโฆษณาที่ทางร้านกำหนดขึ้นจอให้ตามวันเวลาที่ต้องการ ผ่านระบบ dsignage cloud premium package ช่วยสร้างสื่อได้ตรงใจผู้บริหารมากที่สุด

ดีไซน์เนจ ขอขอบคุณผู้บริหารและทีมงานที่ได้ให้ความไว้วางใจให้เราบริการครบทั้ง solution

Seoul garden central world dsignage video wall
Seoul garden central world dsignage video wall
Seoul garden central world dsignage video wall
Seoul garden central world dsignage video wall