วิธีการติดตั้ง Samsung Flip Printing Software สำหรับใช้แชร์เครื่องพิมพ์ที่ต้องการให้กับจอ Samsung Flip2 ครับ โดยหากคอมพิวเตอร์เครื่องที่เราติดตั้งโปรแกรมนี้สามารถพิมพ์งานไปยังเครื่องพิมพ์ใดได้ หน้าจอ Samsung Flip2 ก็จะสามารถพิมพ์ได้เช่นกันครับ