วิธีการแชร์เนื้อหาข้อมูลการประชุมจาก Samsung Flip2 ไปยัง Smartphone ของคุณผ่านการสแกน QR-Code ไฟล์จะถูก Export เป็น PDF สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ใน Smartphone ของคุณได้