คู่มือการใช้งาน dSiGNAGE CLOUD ฉบับเริ่มต้น

ชมคลิปทั้งหมดแบบ Playlist ได้บน Youtube ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfZG4Bgm8g0RPfcgemJqUyrAvKtiJR2C STEP1 dSiGNAEG CLOUD – Content Management วิธีการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ dSiGNAGE CLOUD  STEP2 dSiGNAGE CLOUD – WebAuthor ออกแบบหน้าจอ...