สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เลือกใช้ Samsung Flip 2 กระดานอัจฉริยะ แทนไวท์บอร์ด

ขอขอบคุณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เลือกใช้จอ Samsung Flip 2 ขนาดใหญ่ถึง 85 นิ้ว ติดตั้งเพื่อใช้ทดแทนกระดานไวท์บอร์ดแบบเดิม คุ้มค่ามากๆ เพราะ จอขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับพื้นที่กระดานไวท์บอร์ดเดิม ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมาก ให้ภาพคมชัดกว่าการใช้โปรเจคเตอร์ ...

TSP at NSTDA สวทช. เลือกใช้ระบบประชาสัมพันธ์ Digital Signage ควบคุมง่ายจากส่วนกลาง

ขอขอบคุณทีมงาน TSP@NSTDA สวทช ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิตอล Digital Signage เพิ่มความสามารถให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสามารถนำเสนอเรื่องราวได้หลากหลาย ลูกค้าเลือกใช้จอ Samsung Digital Signage ขนาด 50 นิ้ว...