Signage Wall Mount- 40″-70″ (A3900)

ขาแขวนจอ Digital Signage สำหรับยึดผนัง แบบปรับหมุนทุกทิศทาง รองรับจอขนาด 37″-70″ นิ้ว

ขาแขวนจอ Digital Signage สำหรับยึดผนัง แบบปรับหมุนทุกทิศทาง รองรับจอขนาด 37"-70" นิ้ว

รองรับขนาด VESA
200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm

  • รองรับจอขนาด : 37 - 70 นิ้ว
  • รองรับน้ำหนักสูงสุด : 35 กิโลกรัม
  • ปรับก้ม : -20 องศา
  • ระยะห่างจากผนัง : 78 - 400 mm