NexExpress เปลี่ยนป้ายแสดงราคาและเวลารถเดินรถโดยสาร จากป้ายไฟสู่ Digital Signage ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต2 เที่ยวอีสานแวะใช้บริการได้

Nex Express ผู้ให้บริการรถโดยสารปรับอากาศพรีเมี่ยม ให้บริการเดินรถสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และการบริการให้เหนือกว่า ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) ขอขอบคุณ Nex Express ที่เลือกใช้บริการจอ Digital Signage...