METRIS ลาดพร้าว คอนโด High Rise ติดถนนลาดพร้าว ใช้จอ Digital Signage แสดงคิวรับรถ พร้อมประกาศข่าวสาร

ขอขอบคุณ SpaceValue ผู้นำในการออกแบบระบบจอดรถอัตโนมัติ ได้นำจอ Digital Signage พร้อมระบบจัดการสื่อโฆษณา dSiGNAGE CLOUD ไปใช้สำหรับแสดงผลบริเวณจุดรอรับรถ เพื่อให้ลูกบ้านได้ดูสถานะคิวรับรถ และประกาศข่าวสารจากทางคอนโดไปพร้อมกัน โดยระบบของ dSiGNAGE CLOUD...