อาม่ากุยช่าย by อาหมวย เปิดสาขาใหม่ที่ตลาดสดธนบุรี เลือกใช้จอ Digital Signage โปรโมทสินค้า เพิ่มความน่าสนใจจนลูกค้าเต็มหน้าร้าน

“สดใหม่ทุกวัน ทุกคำคือความอร่อย” ร้านอาม่ากุยช่าย by อาหมวย เปิดสาขาใหม่ที่ตลาดสดธนบุรี พร้อมให้บริการแล้ว ดีไซน์เนจ ต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจ และเลือกใช้จอ Digital Signage เพื่อโปรโมทสินค้า แสดงกรรมวิธีการผลิตขนมกุยช่าย...