S Park Group ชลบุรี สร้างห้องประชุมใหม่ เลือกใช้จอ Samsung Flip3 ขนาด 75″

S Park Group ชลบุรี จัดทำออฟฟิศและห้องประชุมใหม่ เลือกใช้จอ Samsung Flip 3 ขนาด 75 นิ้ว สำหรับติดในห้องประชุม แทนการติดโปรเจกเตอร์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน หน้าจอคมชัด 4K และสว่างกว่า ไม่ต้องปิดไฟตอนประชุม สามารถเขียนข้อมูลบนหน้าจอได้ทันที สามารถนำเสนองานต่างๆ...