[ผลงาน] โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือกใช้จอ Samsung Flip สำหรับห้องนิทรรศการ กับสุดยอดไอเดียการใช้งาน

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือกใช้จอ Samsung Flip สำหรับห้องนิทรรศการ โดยทางโรงเรียนเลือกใช้เพื่อการนำเสนองาน Presentation พร้อมแสดงสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ทำให้ห้องที่ติดตั้งจอ Samsung Flip นี้ แม้จะเป็นห้องที่แสดงประวัติ...