PTTLNG ระยอง เลือกใช้ Samsung Flip เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

PTTLNG บริษัทชั้นนำของประเทศเลือกใช้หน้าจอ Samsung Flip สำหรับห้องสัมนา ห้องกิจกรรม และห้องประชุม เดิมลูกค้าเลือกใช้กระดาษ FlipChart จนได้ทำการสร้างอาคารนิทรรศการใหม่ จึงได้เลือกใช้จอ Digital Flip Chart แทน โดยทางลูกค้าไว้ใจเลือกใช้ Samsung Flip จากทางดีไซน์เนจ...

[ผลงาน] ณัฐชญา คลินิก Natchaya Clinic คลินิกเสริมความงามครบวงจร เลือกใช้งาน Samsung Flip 2 สำหรับการประชุม

ขอขอบคุณ Natchaya clinic คลินิกเสริมความงามครบวงจร ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้จอ Samsung Flip 2 ขนาด 55 นิ้ว เพื่อใช้งานการประชุม รองรับทั้งระบบ Windows , Android , iOS และ macOS...

มาดู วิธีการใช้งานจริง จอทัชสกรีน Samsung Flip2

วิธีการใช้งานจริงจอทัชสกรีน Samsung Flip2 อธิบายครบทุกชั่นใหม่ใน Flip2 รายละเอียดเพิ่มเติม Samsung Flip2 WM55R,WM65R จอทัชสกรีน Tel : 0-2107-1545 Line : @dsignage Email : sales@dsignage.co.th Samsung FLIP2 Touch Screen 55″ WM55R Sale! Samsung FLIP2 Touch Screen...