7 ประเภทร้านอาหาร ควรใช้ Digital Signage สำหรับร้านอาหาร

        Digital Signage สำหรับร้านอาหาร ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ปัจจุบันได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจร้านอาหาร จากสถิติบอกว่า กว่า 71% ยอมรับว่าการใช้งานจอ Digital Signage แทนป้ายโฆษณาแบบเดิม ให้ผลตอบรับได้ดีกว่าการโฆษณาออนไลน์ หมดเวลากับการโฆษณาด้วยภาพนิ่ง...

dSiGNAGE x FOOD TRUCK EXPO SHOWCASE 2019

FOOD TRUCK EXPO SHOWCASE 2019งานสัมมนาและงานแสดงธุรกิจฟู้ดทรัค (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.อาคาร 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย dSiGNAGE มีโอกาสได้ร่วมงานเพื่อแสดงสินค้า และโซลูชั่น สำหรับการติดตั้งบนรถ Food Truck...