Digital Signage for Smart Service at Mestyle Museum Hotel สื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลในโรงแรม

Mestyle Museum Hotel โรงแรมที่มีรูปแบบไม่เหมือนใคร พร้อมให้ลูกค้าทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่างในรูปแบบ Museum ดีไซน์เนจ ได้รับแจ้งจากทางทีมการตลาดของโรงแรม มีความต้องการปรับปรุงระบบสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงแรม จากเดิมที่เป็นป้ายกระดาษ โปสเตอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด...

[ผลงาน] โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เปลี่ยนมาใช้ Samsung Smart Signage กับ dSiGNAGE

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และทีมงาน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้จอ Samsung Digital Signage ติดตั้งบริเวณแผนกต้อนรับ โดดเด่น...

[ผลงาน] STAY Hotel กับจอ Digital Signage ที่ตอบโจทย์ผู้เข้าพักได้มากกว่า

dSiGNAGE ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีม STAY Hotel ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้จอ Digital Signage พร้อมบริการติดตั้ง บริเวณแผนกต้อนรับลูกค้า ความสว่างสูง หน้าจอไม่สะท้อนแสง ช่วยให้ลูกค้ามองเห็น Content ที่โรงแรมตั้งใจได้อย่างชัดเจน เราบริการพร้อมงานติดตั้งคุณภาพ ผนังสวย...