Thai Nakano เลือกจอคุณภาพสูงสำหรับ Welcome Board ต้อนรับลูกค้า

Digital Signage สำหรับงาน Welcome Board ที่โดดเด่น สะดุดตาทันทีที่ก้าวเข้ามาในออฟฟิศ นี่คือหนึ่งผลงานการใช้จอ Digital Signage ที่ได้ผลลัพธ์โดดเด่น และชัดเจน ทีมงานดีไซน์เนจ ขอขอบคุณลูกค้า Thai Nakano ที่ได้ให้ความสำคัญกับส่วนต้อนรับขององค์กร เลือกใช้จอ Digital Signage...