? สวัสดีปีใหม่ 2562 ?

บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนเราด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา เราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านพบกับความสุขสมหวัง และประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกประการ สุดท้ายนี้เราหวังว่าจะได้ให้การสนับสนุนธุรกิจของทุกท่านต่อไป

www.dsignage.co.th
Line : @dsignage
Tel : 02-1071545

#DigitalSignage #VideoWall #InterActive #EBoard#DigitalSignageCloud #DigitalKiosk #StandSignage #SignageApp