อีกหนึ่งผลงานคุณภาพจากเรา..งานติดตั้ง Digital Signage TV

ขอขอบคุณ ศูนย์อาหาร The Mercury Ville ชิดลม ที่ให้ความไว้วางใจเราในการติดตั้งจอ Digital Signage ขนาด 48″/65″ รวม 4 จุด แทนป้ายโฆษณาแบบเดิม ทุกตัวติดตั้งแนวตั้งเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ รวมทั้งทางเดินเชื่อมกับ BTS ชิดลมด้วย จึงโดดเด่นและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าของห้างได้มาก

ทุกจอถูกกำหนดให้เปิดและปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติตามเวลาเปิดปิดห้าง และเล่นสื่อต่างๆตามที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า จึงลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมาก

สุดสัปดาห์นี้อย่าลืมแวะเลือกทานอาหารอร่อยแห่งใหม่ใจกลางเมืองที่ The Mercury Ville แห่งนี้นะคะ