จอ Digital Signage นาฬิกาไม่ตรงทำอย่างไร?

  1. ใช้ Remote Control กดปุ่ม MENU
  2. ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู System แล้วกดปุ่ม OK
  3. ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู Time แล้วกดปุ่ม OK
  4. ที่เมนู Clock set กดปุ่ม OK
  5. กำหนดวันที่ที่เมนู Date และกำหนดเวลาที่เมนู Time

กรณีซื้อจอ Digital Signage กับทางบริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด จะได้รับบริการอัพเดตเวลาผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี อัติโนมัติ เพียงเชื่อมต่อจอเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

  1. ใช้ Remote Control กดปุ่ม MENU
  2. ใช้ปุ่มเลื่อนลง ไปที่เมนู Network แล้วกดปุ่ม OK
  3. ที่เมนู Network Status กดปุ่ม OK เพื่อตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  4. หากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขัดข้อง ให้ทำการตรวจสอบระบบอินเตอร์เน็ตของท่าน จากนั้นจึงทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับจอ Digital Signage อีกครั้ง