บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) เลือกใช้งาน Digital Signage พร้อมติดตั้งใน STAND แบบเหล็ก เพื่อใช้งานต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมโรงงาน สร้างความประทับใจ และยังใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้อีกด้วย

ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องต่อ USB Drive

เคลื่อนย้ายสะดวก เพราะ STAND มีน้ำหนักเบา

ลดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ เพราะสามารถจัดการสื่อโฆษณาได้ตามเวลาที่กำหนด พร้อมส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายภายใน