ขอขอบพระคุณทีมงาน GSE Lining Technology เลือกใช้บริการจากดีไซน์เนจ เลือกจอคุณภาพสูง Samsung Digital Signage เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับพนักงานภายในองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม HR และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสารของพนักงานได้มากขึ้น

ระบบจัดการข่าวสารถูกควบคุมจากส่วนกลาง และแสดงผลไปยังออฟฟิศกรุงเทพฯ และโรงงานที่ระยองผ่านระบบ CLOUD ทำให้การประชาสัมพันธ์ข่าวสารรวดเร็ว และประหยัดเวลาได้มาก