วัดพุทธศาสตร์ จังหวัดชลบุรี เพราะความรู้ไม่มีสิ้นสุด เราจึงต้องเรียนรู้ตลอดเวลา จอ Samsung Flip 2 ช่วยลดเวลาการเรียนการสอนได้มาก

ขอขอบคุณผู้ใจบุญร่วมบริจาคจอ Samsung Flip 2 ขนาด 65″ จำนวน 2 จอ เพื่อใช้ในการสอนพุทธศาสนา ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งผู้เรียน และผู้สอนได้ประโยชน์มากกว่าการใช้สื่อแบบเก่ามาก เพราะสามารถเปิดสื่อการสอนพร้อมการเขียนได้ทันที

นอกจากนี้ยังสามารถเปิดวิดีโอเพื่อให้การเรียนการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น