ขอขอบคุณ SpaceValue ผู้นำในการออกแบบระบบจอดรถอัตโนมัติ ได้นำจอ Digital Signage พร้อมระบบจัดการสื่อโฆษณา dSiGNAGE CLOUD ไปใช้สำหรับแสดงผลบริเวณจุดรอรับรถ เพื่อให้ลูกบ้านได้ดูสถานะคิวรับรถ และประกาศข่าวสารจากทางคอนโดไปพร้อมกัน

โดยระบบของ dSiGNAGE CLOUD ช่วยทำให้คอนโดได้ใช้จอแสดงผลอย่างคุ้มค่า โดยการแบ่งส่วนหน้าจอ ส่วน 1 สำหรับแสดงระบบคิวรับรถจาก SpaceValue และอีกส่วนทางคอนโดเองสามารถแจ้งข่าวสารประกาศได้เองอย่างอิสระ