บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและทีมงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการ ระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในโรงพยาบาล Stand-alone Digital Signage ติดตั้งกระจายทั่วโรงพยาบาล พร้อมระบบควบคุมจากส่วนกลาง

“เหตุผลที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เลือกใช้ Digital Signage สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภายในโรงพยาบาล”

  • เพราะ กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา สะดวก ง่าย ทำได้ทันที
  • เพราะ สามารถเปิดจอได้ 24 ชั่วโมง ทนกว่าทีวีทั่วไป 3 เท่า
  • เพราะ จอทำงานอัตโนมัติ เปิดเอง ปิดเอง ตามเวลาที่กำหนด
  • เพราะ จอสว่างกว่าทีวีทั่วไปถึง 2 เท่า* ทำให้สื่อโฆษณาที่คุณตั้งใจทำ สื่อสารถึงผู้รับได้อย่างถูกต้อง
  • เพราะ ทุกอย่างควบคุมได้จากส่วนกลาง สั่งเปิด/ปิด เพิ่ม/ลดเสียง เปลี่ยนช่องสัญญาณ ฯลฯ

ยังมีอีกหลายเหตุผลที่จอ Digital Signage จะช่วยคุณ…!

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับความไว้ใจเลือกการใช้บริการต่อเนื่อง

สนใจระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Line : @dsignage
Tel : 0-2107-1545
Email : sales@dsignage.co.th

#digitalsignage #dsignage #samsung #ระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร #จอประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล