โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พลิกรูปแบบการสื่อสาร ด้วย Digital Signage

บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจ จากทางโรงพยาบาลเลือกใช้ Video Wall 2×2 ติดตั้งแทนป้ายไฟประชาสัมพันธ์เดิม หลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี พร้อมการสื่อสารที่สามารถเข้าถึง ทำให้ผู้คนรับรู้ถึงความต้องการของโรงพยาบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะสามารถแสดงได้ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง

ระบบทั้งหมด ยังช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถควบคุมได้จากสำนักงานส่วนกลาง ลดเวลาการทำสื่อโฆษณา และประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องพิมพ์ป้ายประกาศอีกต่อไป 

สำหรับโซลูชั่น Video Wall นี้ประกอบด้วย

– จอ Digital Signage จำนวน 4 จอ สำหรับงาน Video Wall โดยเฉพาะ ขอบจอที่ต่อกันบางเพียง 3 มิลลิเมตรเท่านั้น

– Digital Signage Box control สำหรับจัดการสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ

ขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภายในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง